อยุธยาเป็นเมืองใหญ่ในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีการปลูกสร้างวัดจำนวนมากมายทั่วทั้งจังหวัด
ซึ่งในปัจจุบันยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิม ทำให้เป็นจังหวัดที่มีคนนิยมทำทริป ไหว้พระ อยุธยา พาทั้งคนไทยและ
ชาวต่างชาติไปไหว้พระเก้าวัดเสริมบุญบารมี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาวัดเก่าแก่เพื่อสักการะขอพร เราอยากแนะนำ
สิบวัดต่อไปนี้ที่เหมาะกับการเยี่ยมชมกราบไหว้เพื่อเสริมบารมีให้ดวงเฮงตลอดปี 2022

          1. วัดใหญ่ชัยมงคล

            วัดใหญ่ชัยมงคลหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า วัดใหญ่ เป็น วัดเก่าแห่งแรกที่คนไป ไหว้พระอยุธยา นิยมจดลงในราย
การทริป ที่นี่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่ที่โดดเด่นเป็นสง่าสมชื่อวัดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดย่อมอยู่รายรอบ
หากขับมาตามถนนสายเอเชีย วัดนี้จะอยู่ไม่ไกลจากวงเวียนวัดสามปลื้ม มองเห็นได้ง่าย วัดใหญ่ชัยมงคลยังมีพระพุทธ
รูปปางสมาธิเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่รอบกำแพงรั้วมีความสวยงามอย่างมากด้วย ในอดีตวัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่เชื่อ
กันว่าสมเด็จพระนเรศวรได้มากราบไหว้บูชาเป็นประจำด้วย

ไหว้พระ อยุธยา

          2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

            วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล ภายในมีจุดเด่นสำคัญคือ โบสถ์วิหารที่ไม่ใช่ไทยแท้ แต่เป็นสถาปัตยกรรม
แบบจีนผสมผสาน คุณสามารถเข้าไปจุดธูปเสี่ยงเซียมซีเพื่อทำนายดวงชะตาในปี 2022 ได้ หากต้องการเสริมบารมีให้
ดวงเฮงขอให้ไปรับสายสิญจน์และรับการพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์ในพื้นที่วัดที่จัดไว้ ก่อนกลับให้ไปสักการะหลวงพ่อ
โตหรือเจ้าพ่อซำปอกงด้วยจะโชคดีตลอดปีนี้แน่นอน สำหรับเวลาในการเข้าชม ที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่ 07:00 น ถึง 18:00
น เป็นอีกวัดที่สายมูต้องมาให้ได้

          3. วัดธรรมิกราช

            วัดโบราณแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระยาธรรมมิกราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ใช้เป็นสถานที่ฟัง
ธรรมของพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานั้น ทั้งยังเป็นสถานที่ทรงเกียรติสำหรับจัดสอบเปรียญธรรมของพระสงฆ์ จึงเป็น
สิ่งยืนยันว่าในอดีตพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างยิ่งในกรุงศรีอยุธยาของสยาม และพระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนให้มี
ความรู้มาเรียนด้านธรรมะอย่างลึกซึ้ง ภายในวัดนี้มีงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งขุดค้นพบส่วน
เศียรและตั้งชื่อว่าพระธรรมิกราชด้วย

ไหว้พระ อยุธยา

          4. วัดพระศรีสรรเพชญ

            วัดพระศรีสรรเพชญเป็นวัดเก่าที่มีขนาดใหญ่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของอยุธยาเช่นกัน เล่าต่อ ๆ กันมาว่า
ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2035 หรือกว่าห้าร้อยปีมาแล้ว ในยุคสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อใช้เป็นวัดหลวงสำหรับ
ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่าง ๆ ในกรุงสยาม ณ เวลานั้น สัญลักษณ์ของวันนี้คือเจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 เจดีย์ที่ตั้งใน
แนวระนาบเดียวกันภายในบรรจุพระบรมอัฐิของบุคคลสำคัญไว้ถึง 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ผู้ดำริให้
สร้าง) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 วัดพระศรีสรรเพชญจึงเป็นวัดน่า ไหว้พระอยุธยา ที่
มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง สมควรแก่การมากราบไหว้ให้ดวงเฮง

          5. วัดหน้าพระเมรุ

            วัดหน้าพระเมรุ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างน่า
มหัศจรรย์ เนื่องจากในช่วงสมัย 200 กว่าปีที่ไทยมีสงครามกับพม่า วัดส่วนใหญ่ในอยุธยาถูกเผาทำลายไป แต่วัดหน้า
พระเมรุกลับรอดพ้นภัยนี้ได้ เพราะเป็นวัดที่พม่าใช้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ ภายในวัดนี้มีพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่
นามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ อันมีความศักดิ์สิทธิ์มาก องค์สีทองอร่ามตัดกับเสา
วิหารและหลังคาที่เป็นสีแดงตกแต่งด้วยทองคำดูดสะดุดตาและงดงามอย่างยิ่ง

          6. วัดเชิงท่า

            หากแวะไปที่วัดหน้าพระเมรุแล้วเลี้ยวรถมาทางขวา ก็จะเจอกับวัดเก่าอีกแห่งหนึ่ง คือ วัดเชิงท่าหรืออีกชื่อหนึ่ง
คือวัดโกษาวาส อันเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สร้างมาในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
คุณสามารถเก็บภาพความสวยงามของวัดเชิงท่าจากมุมต่าง ๆ ที่มีอายุเก่าแก่นับร้อย ๆ ปีได้ในบรรยากาศที่น่าประทับ
ใจ กล่าวกันว่าพระประธานในมีความศักดิ์สิทธิ์มากและพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาสักการะเมื่อนานมาแล้วด้วย

          7. วัดท่าการ้อง

            วัดท่าการ้องเป็นสถานที่ไหว้พระอยุธยาที่มีจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีการทำหุ่นจำลองแบบสมัยใหม่จาก
เครื่องปั้นดินเผาเป็นรูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ที่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้เพราะใส่เทคโนโลยีเข้าไปภายในถือว่าเป็น
กลวิธีทีดีในการทำให้คนอยากไปเที่ยววัดได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำที่สะอาดพร้อมให้บริการและอยู่ใกล้
เคียงกับตลาดน้ำที่เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากมา ไหว้พระอยุธยา ได้ทั้งทำบุญและหาซื้อ
ของกินของฝากอร่อย ๆ ฝีมือชาวอยุธยาในราคาไม่แพงได้

          8. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

            วัดกษัตราธิราชวรวิหารถือว่าเป็นพระอารามหลวงที่ใช้ประกอบกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนามายาวนาน และมีสัญลักษณ์ที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นที่เคารพกราบไหว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านในการสู้ศึกปกป้องบ้านเมือง ในบริเวณวัดยังมีจุดอภัยทานให้อาหารปลาและพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

          9. วัดตะโก

            สำหรับสายมูหรือคนที่ชอบการทำบุญเสริมบารมีรุ่นเก๋าจะต้องรู้จักวัดตะโกเป็นอย่างดี เพราะหลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อด้านปลุกเสกวัตถุมงคลให้ความร่ำรวยมานักต่อนัก ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่  ที่สำคัญในปัจจุบัน คือพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ที่มีความงดงามโดดเด่นนั้น ภายในได้บรรจุสังขารของหลวงพ่อรวยที่ได้มรณภาพไปแล้วให้ลูกศิษย์มาสักการะด้วย ความงามของโบสถ์และวิหารที่นี่มีหลายหลังและมีงานปูนปั้นขนาดใหญ่เป็นพญานาค 3 มิติตัวยาวโอบล้อมรอบบริเวณบึงน้ำ มา ไหว้พระ อยุธยา ทั้งนี้ ต้องมาวัดนี้ให้ได้

ไหว้พระ อยุธยา

          10. วัดนิเวศธรรมประวัติ

            วัดนิเวศน์ธรรมประวัติเป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยแปลกแตกต่างจากทุกแห่งที่เรากล่าวมา เพราะเป็นวัดสไตล์โกธิคเหมือนโบสถ์ต่างประเทศ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่งดงาม ถูกรักษาไว้อย่างดีประดับด้วยกระจกสีตามแบบศิลปะยุคเก่า ปัจจุบันอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำต้องนั่งกระเช้าบริการฟรีข้ามไป ใครที่อยากทำบุญเสริมบารมีในปี 2022 ต้องไปให้ได้

            ทั้งสิบสถานที่ ไหว้พระ อยุธยา ที่เราแนะนำไปเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่เชื่อมั่นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และจะทำให้ท่านได้ประทับใจกับการทำบุญในวัดเก่าและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ใกล้กรุงเทพฯ หากอยากดวงเฮงตลอดปี 2022 ต้องจัดทริปมากราบไหว้ให้ครบทุกที่ ห้ามพลาดเด็ดขาด Ufabet เว็บหลัก

แหล่งอ้างอิง

1.

10 วัดอยุธยา เที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพ อิ่มบุญเสริมสิริมงคลช่วงปลายปี! (tripgether.com)

https://www.tripgether.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/10-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *